Wednesday, December 14, 2011

Tanda terjadinya hari qiamat

14 Disemebr 2012/18 Muharram 1433.

Mengenai hari qiamat Nabi Muhammad saw pernah bersabda menerangkan tanda-tanda hari qiamat:

"Adalah di hadapan hari qiamat beberapa fitnah seperti tumpuk-tumpuk malam yang gelapa gelita . Seorang lelaki beriman pada paginya dan kafir pada petangnya, dan seorang lelaki beriman pada petangnya dan kafir pada painya .; dan ada beberapa kaum yang menjual agama mereka dengan mata benda dunia".

Peng...ajarannya:

1. Hari qiamat atau al sa'at ialah satu hari yang pasti datang. Hanya waktu terjadinya tidak diketahui oleh sesiapa pun.Tidak juga diketahui oleh Rasulullah. hari qiamat hanya dalam pengetahuan Alah sahaja.

Firman Allah dalam surah al A'raf: [187] ynag bermaksud:

"Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat: “Bilakah masa datangnya?” Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku, tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia. (Huru-hara) hari kiamat itu amatlah berat (menggerunkan makhluk-makhluk yang ada) di langit dan di bumi; ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut”. Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

No comments: