Wednesday, December 7, 2011

Tinggalkan perkara yang meragukan

Rabu 7 Disember 2012/11 Muharram 2012

Petikan dari sabda Rasulullah saw: Tinggalkanlah barang yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragu-ragukan engkau”

– (HR Tirmizi dan Nasa’i)

Huraiannya:

1. Perlu bersikap teguh dalam menghadapi segala perkara yang meragukan atau yang mendatangkan syak wasangka di hati dan tidak terang keadaannya dan dalam kesamaran.

2. Tinggalkan dari melakukan suatu perkara atau perbuatan apa pun yang tidak menyenangkan hati dan fikiran kita. Adalah lebih selamat kitaka melakukan sesuatu yang mententeramkan hati iaitu ynag penuh yakin, kerana itu lebih sejahtera serta lebih terpelihara.

3. Mengikut Abu Hurairah Rasulllah saw pernah bersbda , “Tinggalkan barang yang meragukan engkau kepada barang yang tidak meragukan engkau”…..Caranya…”Apabila engkau berkehendak melakukan sesuatu perkara maka letakkan tangan engkau ke atas dada engkau, kerana sesungguhnya hati itu gelisah kepada yang haram dan tenang kepada yang halal”.

4. Abu Dzar al Ghifari ra iaitu: “Kesempurnaan taqwa ialah meninggalkan setengah yang halal kerana takutkan yang haram”

No comments: