Tuesday, December 27, 2011

Jauhilah sifat Riya'

Selasa, 27 Disember 2012/2 safar 1433

Jauhilah sifat riak.

Riak adalah mengerjakan ibadah kerana ingin terawasi manusia supaya memperoleh harta, kehormatan atau sanjungan. Riak termasuk dosa besar. Setiap amal yang dicampuri riak adalah batil dan tertolak.
Perbuatan riak adalah mencari kedudukan dan penghormatan di hadapan manusia melalui amal akhirat.

Firman Allah swt:

" Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka kerjakanlah amal soleh dan dalam beribadah kepadaNya, janganlah mempersekutukanNya dengan sesuatu pun".

-( Al Kahf: 110)


2. Oleh itu kita kena berhati-hati dalam beribadah sebab riak boleh melebur dan membatalkan pahala ibadah. Melakukan ibadah kerana Allah dan merasa mencukupi dengan keredhaan Allah semata-mata akan dapat mengelakkan sifat riak dan menjadikan ibadah kita menjadi sempurna dan diterima oleh Allah.

3. Beramal dengan sifat riak menyebabkan seorang itu mendapat kemurkaan dan azab Allah, kerana ia menyamar pada manusia dengan berlagak iklas, taat kepada Allah, ahli agama dan seumpamanya. Pada hakikatnya dia tidak sebenarnya demikian. Penyamar seperti ini termasuk perbuatan haram.

4. Menyederi bahayanya perbuatn riak, setiap orang mukimin berakal hendaklah menjauhkan diri dari melakukan perbuatan riak dan hendaklah ia tidak memlilki niat dan tujuan menjalankan ketaatan dan ibadah selain bertaqarrub kepada Allah dan mencari pahala akhirat.

Semoga kita dapat dijauhkan dari sifat riak -siaft tercela yang lain serta sifat yang boleh merosakkan ibadat dan ketahudin kita terhadap Allah swt

No comments: