Tuesday, December 13, 2011

Ruh (jiwa) dalam solat

Selasa 13 Disember 2012/17 Muharram 1433

Solat pada pengertian bahasa 'Arab ialah "Doa" iaitu do'a memohon kebajikan, pujian Allah kepada nabiNya. Di alam solat terdapat "tawajjuh" (berhadap diri kepada Allh) dan do'a (seruan memohon hajat dan kemapunan kepada Allah). Dalam firman Allah yang bermaksud;

"Dan berdo'alah untuk mereka, kerana sesungguhnya do'amu itu menenangkan dan mententeramkan mereka (menjadi ketenangan dan ketenteraman bagi mereka".

-( Surah Ta Taubah: 103)

Selain dari solat yang memberi erti bebrapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, disudahi dengan salam, yang dengannya kita beribadat kepada Allah, sebagaimana yang disyaratkan dalam rukun dan kafiatnya, ia masih belum menyingkap penghayatan solat yang sebenarnya dalam solat.

Pada hakikatnya solat secara bathinnya solat adalah berhadapan dengan hati (jiwa) kepada Allah dengan cara atau keadaan yang mendatangkan takut, serta mendatangkan rasa kebesarNaya di dalam jiwa. Melalui solat seorang itu menzahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah swt yang kita sembah, dengan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan.

Lantaran demikian solat dikatakan sebagai do'a. Dengan menzahirkan hajat bahawa kita mengharapkan solat dapat menghasilkan apa yang kita hajati daripadanya.Kita memohon atau menghgarapkan sesuatu nikmat dan mengharpkan supaya terhindar daripada sesuatu bencana da mala petaka.

Ruhus solat bererti kita mengharapkan kepada Allah dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh khuysuk dan sepenuh ikhlas, serta merasakan kebesaran Allah dan hadir hati baik dalam berzikir, baik dalam
berdoa maupun dalm memuji.

Sesungguhnya pengertian yang melengkapi rupa, hakikat dan ruh solat ialah bererti berhadap hati (jiwa) kepada Allah dengan sikap yang mendatangkan takut, menumbuhkan rasa kebesaranNya dengan penuh khysyuk dan ikhlas di dalam beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.

Mengerjakan atau mendirikan solat menjadi berkesan dijiwadan diterima Allah sekiranya kita benar-benar berhadap jiwa kepada Allah dengan khyusuk ynag sungguh-sungguh serta merasakan bahaw diri kita sangat berhajat kepadanya. Jika solat kita kosong dari penghayatan ini, akan kosonglah solat kita dari jiwanya dan lenyaplah daripadanya sendinya yang paling penting.

No comments: