Sunday, December 25, 2011

Qadha dan qadar Allah swt.

Ahad 25 Disember 2012/29 Muharram 1433

Qadha dan qadar Allah swt.

Kita tidak lepas dari pelbagai ujian daripada Allah swt di masa susah dan senang dalam kehidupan di dunia ini. Semua musibah dan nikmat adalah datangnya dari qadha dan qadar adalah dari Allah swt, yang ditetapkan oleh Allah mengikut masa yang ditetapkan, yang tiada siapa dapat menahannya. Terserahlah kepada Allah yang Maha Berkuasa dan kita perlu insaf dan bertaqwa kepada Allah di atas apa yang telah terjadi mengikut keadaan samada bersabar di atas musibah dan jika mendapat nikmat kita perlu bersyukur kepadaNya.

Firman Allah dalam surah Al Hadid: 22-23, yang bermaksud:

Ayat :[22]

Tidak ada sesuatu kesusahan (atau bala bencana) yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam Kitab (pengetahuan Kami) sebelum Kami menjadikannya; sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Ayat: [23]

(Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.

Firman Allah Taala tersebut di atas, bermaksud setiap musibah (bala bencana) yang menimpa diri seseorang itu semuanya adalah qadha dan qadar Allah. Oleh itu bagi orang-orang yang beriman hendaklah menerima qadha dan qadar Allah Taala dengan penuh kesabaran dan keredhaan, tanpa merasa sedih dan dukacita dan tidak keluh gelisah, malah hanya mengingatkan semua perkara itu adalah milik dan kepunyaan Allah, dan akan kembali kepada Allah dengan mengucap:

“Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, dan kepada Allah jualah kemai kembali”

Sebaliknya jika kita menerima nikmat dari Allah dan memperoleh keb ahagiaan, kemuliaan dan kekayaaan, hendaklah bersyukur kepada Alllah swt yang telah melimpahkan kurnianya kepada kita dengan mengucapkan:

“Semua puji dan syukur untuk Allah yang memberi nikmat”.

Sehubungan dengan ini Ibn Abbas, ra berkata:

Setiap orang ada yang duka dan ada yang suka, tetapi orang yang beriman sentiasa bersabar menerima musibah dan syukur menerima nikmat. Dan riwiwayatkan daripada Ibn Masuud ra, bahawa Nabi saw bersaba:

“Seseorang kamu tidak akan merasa kelazatan iman sehingga ia mengetahui (ingin) baha sesuatu ynag diuntukkan untuknya mesti akan diperolehnya, dan sesuatu ynag tidak diperuntikkan untuknya pasti tidak akan didapatnya”

No comments: