Wednesday, December 28, 2011

Hadis- Segala amal dengan niat

Rabu 28 Disember 2012/3 Safar 1433

Terjemahannya:

Dari Amir Al- Mu’minin Abu Hafs “Umar Ibn Khattab ra, ketanya: Aku dengar Rasulullah saw bersabda:

“Hanya segala amal dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seorang apa yang diniatkan. Maka barang-barang siapa hijrahnya kepada
Allah dan rasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulNya. Dan barang siapa hijrah bagi dunia yang ia akan memperolehinya atau perempuan yang ia ingin memgahwinnya, maka hijrahnya kepada apa yana ia berhijrah kepadanya itu”
-(HR Al Bukhari, Muslim)

Huraian:

1. Imam Shafie dan Imam-imam yang lain berpendapat bahawa hadis ini adalah “seprtiga Islam” kerana perbuatan seseorang ada dengan hatinya atau lidahnya atau dengan anggotanya. manakala niat itu ialah salah satu daripada yang tiga tersebut. mnya’aka yang dua pertiga ada pada 2 hadis ini:

a)”sesungguhnya yang halal itu nyata, dan ynag haram itu pun nyata”

b)”Daripada keelokan Islam seorang ialalah meninggalkan apa yang tidak berguna kepadanya”

2. Niat adalah sebab pertama untuk menwujudkan atau melahirkan amal.Diterimanya amal aitu atau tidak adalah kerananya, iaitu kerana qasad ynag timbul dari kesedarn hati atau jiwa untuk melakukannya menurut kemahuan sendiri.

3. Niat mengikut syarak ialah tergerak hati ke arah satu pekerjaan untuk mencari keredhaan Allah dan menyatakan perasaan tunduk dan patuh kepada perintahNya. Inilah yang dikatakan ikhlas atau kejujuran dalam melaksanakan sesuatu amal.

4. Imam Nawawi berkata: dikehendaki dengan hadis ini ilah bahawa kebaikan yang terhenti atau terputus dengan hapusnya hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad dan niat yang baik.

5. Meninggalkan segala larangan Allah dalam bentuk apa pun juga adalah dinamakan hijrah, sesuai dengan yang rasullullah saw:

“ Bahawa orang yang hijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah”

6. Bahawa ulamak usul fiqh menjadikan hadis tersebut sebagai dasar utama menciptakan satu kaedah hukum fiqh. Kaedah ini ialah:
“Segala perkara adalah dengan maksudnya”. Maksud kaedah ini sesuatu itu ada kala dihukum haram dan ada pula masanya dihukumkan halal menurut perhitungan qasad atau maksud yang melaksanakannya.

No comments: