Sunday, August 17, 2008

Mengingati Allah

Ahad 17 Ogos 2008/16 Syaaban 1429

Yang dimaksudkan zkir ialah - mengagungkan Allah, mensucikanNya, mengucapkan "Allah, Allah...", memngucapkan tasbih (subhanallah..) dan melaklukan pujian kepadaNya denhgan segala macam bentuk dan upa atau cara.

Zikir dapat dilakukan dengna lisan dan juga hati.

1. Zikir dengan lisab bererti mengulang-ukang namaNya , sifat-sifatNya atau puji-pujian kepadaNya. Untuk dapat kekal danentiasa melakukanny, hendaklah dibiasakannay atau dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Oleh iutu perlulah selalu zikir (ingat) kepada Allah, dengan meltih dan membiasakan lidah untuk tetap mengucapkan zikir dan diharapkan akan terus ke hati.

2. Zikir dengan hati ialah menghadirkan kebesaran dan keagunganNya di dalam diri dan jiwanya sendiri sehingga mendarah daging. Yang selalu diingatinya ialah Tuhannya dengan lafaz Allah serta ingat akan kebesaran dan keagungan Allah dalam hati dan sanubarinya.

Hubungan antara lisan dan hati dalam hal zikir sangatlah baik, kerana apabila diamalkan dengan sendirinya akan meningkat menjadi zikir a'dla'a ertinya seluruh anggota badannya akan terpelihara dari berbuat maksiat kerana zikir kepada Allah.

Allah berfirman dalam hadis Qudsi;
" Wahai anak Adam! Apabila engkau ingat padaKu dalm keadaan sunyi sepi, Aku aklan ingat pula kepadamu dalam keadaan sepi. Dan apabila engkau ingat kepadaKu di tengah khalayak ramai, Aku akan ingat pada mu di tengah khalayak ramai., Aku akan ingat pula kepadamu di tengah khalayak ramai yang lebih baik dari tempat engkau ingat kepadaKu"

(H.Q.R. Bazzar yang bersumber dari Ibnu Abbas r.a)

No comments: