Friday, August 15, 2008

Keagungan dan kebesaran Allah

15 Ogos 2008/13 Syaaban 1429 - 17 hari lagi menjelang ramadhan.

Keagungan dan Kebesaran Allah

Allah berfirman dalam hadis Qudsi,

"Kerperkasaan dan kemuliaan itu ibarat kainKu. Keagungan dan kebe4saranitu ibarat selendangkaKu. Barangsiapa berusaha menyamai Aku sedikitpun niscaya akan Kusiksa"

(H.QR. Muslim dan Abu Sa'ad dan riwayat Samuwaih dari Abu Sa'id dan juga riwayat Thabrani yang bersumber dari Ali r.a)

Di dalam hadis Qudsi ini dikemukakan 2 sifat khusus yanh ditonjolkan yang hanya dimiliki oleh Allah swt iaitu sifat izzah (keperkasaan dan kemuliaan) dan sifat Kibrnya (keagungan dan kebesaran).

Ada sifat lain yang kadang-kadang makhluknya boleh bersifat dengan sifat itu sebagai pinjaman sementara dan buken menurut hakikat yang sebenanya,s eperti sifat kasih sayang (rahman) pemurah (karim).

Kedua sifat yang disebutkan di atas diibaratkan oleh Allah sebagai kain sarung dan selendang, yang sudah tentu tidak boleh direbut, dipakai atau digunakan oleh yang lain.

Perumpamaan itu semata-mata hanyalah untuk mendekatkan pengertiannya kepada akal kita sebagai makhluknya. Barang siapa yang hendak menyamakanNya atau menyekutuiNya, dirinya akan dilemparkan Allah ke dalam neraka dan disiksa setimpal dengan perkosannya.

Tegasnya orang yang yang kebetulan dianugerahi kemuliaan, misalnya kenaikan pangkat, kedudukan tinggi dalam jawatan, wakil rakyat, kekayaan dan lain-lain, tidak menyalahgunakan anugerah tersebut sehingga seolah-olah berkuasa mutlak, menunjukkan gagah, menganggap ia nya berkuasa takabur dan seumpamanya. Besikap dengan sifat-sifat yang sementara sedemikian seseorang itu sudah menyekutukan sifat Tuhan, berdosa kepada Tuhan, durhaka dan menyombong kepada Tuhan yang Esa.

Oleh itu Wahai Allah, berilah kami sifat ikhlas. Jauhkanlah kami dari sifat ria'. takkabbur dan sombong serta sifat-sifat atau perbuatan yang mendekati perbuatan menyekutukan Engkau, Ya Allah, ya Ar-hamarrahimin. Amin.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

No comments: