Sunday, August 3, 2008

Makna bacaan dalam solat.


Memahami bacaan dalam solat adalah satu perkara yang penting diketahui oleh semua mukmin yang mengerjakan solat. Pemahaman erti bacan dapat menenjadikan kitia lebih khusuk dalam solat dan dapat merasakan solat kita benar-benar dterima Allah swt

Berikut adalah makna-makna bacan dalam solat di dalam Bahasa Melayu dengan anggapan bacan nya dapat di selaraskan dengan makna-makna yang diserta di sini dapat di fahami dan dihafal serta dihayatai sekiranya masih belum berpeluang menghafal dan memahaminya.

Bacaan doa iftitah lepasa takbirtul ihram


1. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyanyang.

2. Sega puji-pijian kepunyaan Allah Tuhan yang memelihara sekalian alam .

3.Yang maha pemurah lagi penyanyang

4.Yang menguasai hari pembalasan (Hari Qiamat)

5. Hanya Engkau yang kami sembah dan kepada Engkaulah yang kami minta pertolongan.

6. Tunjukkan kami jalan yang lurus

7. Iaitu jalan orang-orang yang telkah Engkau beri nuikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang sesat .

8. Perkenankanlah.

C. Tasbih Ruku'

1. Maha suci Tuhanku yang maha besar,

D. Bacaa I'tidal

1. Muga-muga Allah memperkenankan mereka yang memujiNya ,

2. Wahai Tuan kami, , kepunyaan Engkaulah sekalian puji-pujian.

E. Bacaa Qunut.

1. Wahai Tuhanku, Tunjuklah aku beserta mereka yang Engklau tunjukkan dan

2. Afiatkan aku serta mereka yang Engkau 'afiatkan dan

3. Tolonglah aku serta mereka yang Engkau tolkongkan dan

4, Berkatkan bagiku pada apa-apaa yang Engaku telah tentuka,

5. Sesungguhnya Engkaulah yang menghukum damn tidak dihukum di atas Engkau,

6. Dan Sesungguhnya tidak akan hina mereka ynag Enkau tolong dan tidak jadi
mulia mereka ynag Engaku musuhi,

7. Maha besar Allah Engkau Wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi Engkau,

8. Maka kepunyaan Engkaulah segala puji-pujian di atas apa-apa yang Engkau hukum

9. Dan Aku minta ampuan dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau

10. Dan Allah mengurniakan rahmat sejahtera kepada junjungan kami Nabi
Muhammad dan di atas keluarganya dan sahabatnya.

F.Membaca doa antara dua sujud,

1. Wahai tuhanku, ampunkanlah dosakan, kasihanilah aku,
tolonglah aku, berikanlak rezeki kepadaku, angkatkalh darjatku,
tunjuklah aku, afiatkanlah aku, dan maaflah kesalahanku.

G. Membaca Tahiyyat.

1.Segala kebesaran, segala keberkatan solat-solat kata-kat yang baik adalah bagi Allah semata-mata.

2. Kesejahteraan di atas Engkau wahai Nabi dan juga rahmat Allkah

No comments: