Saturday, March 10, 2012

Solat menghapuskan dosa-dosa

Dengan bersolat Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Oelh kita hendaklah memohon dan sambil berdoa memohon keampunan dosa-dosa melalui solat yang kita kerjakan.

Sebagaiman Firman Allah dalam Surah Hud:

Ayat[114]:

"Dan dirikanlah solat (wahai Muhammad, engkau dan umatmu), pada dua bahagian siang (pagi dan petang), dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan (terutama solat) itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat".

Ayat[115]:

"Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalam mengerjakan suruhan Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan".

- (Surah Hud: 114-115)

Keterangan:

Pengampunan dosa ini khususnya dosa-dosa kecil kerana, sebagai seorang Muslim tentulah kita melakukan taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dan telah benar-benar ,menyesali perbuatannya. Dosa-dosa kecil pula kadangkala seorang itu tidak menyedari dan tidak disengajakan melakukannya, sehingga dosa kecil kerap erlaku. Dengan solat dan ibadat-ibadt lain seperti beristighfar dosa kecil itu akan diampuni.

Dengan melakukan solat kita berwudhuk, bersiwak, berisghfar serta berdoa di dalam tahiyyat akhri seperti berdoa denganmembaca doa untuk mendapat keampunan setiap waktu kita solat. Antara doa yang dibaca ynag bermaksud:
"Ya Allah, sesungguhnya aku telah memnganiaya diriku dengan aniaya yang b anyak. Tiada ynag dapat mengampun dosa-dosa selain engkau, Maka ampunilah aku dengan ampunan dariMu dan sayangilah aku, sesungguhnya engkaulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang".

No comments: