Friday, March 23, 2012

Kelebihan mereka yang bersifat sabar

Kelebihan mereka yang bersifat sabar:

1.Allah telah menyifatkan orang-orang yang sabar dengan beberapa sifat. IA menambahkan lebih banyak darjat dan kebajikan kepada sabar.IA menjadikan darjat dan kebajikan itu sebagai hasil daripada sabar.... Sebagaiman firman Allah:

"Dan kami jadikan di antara mereka itu beberapa pemimpin yang akan memberikan pimpinan dengan perintah kami, iaitu ketika mereka berhati sabar(teguh)".

- (Surah As Sajadah: 24)

2. Firman Allah :

"Dan Kami berikan kepada orang-orang yang sabar itu pembalasan, menurut yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya".

-(Surah Al An Nahi: 96)

about an hour ago · LikeUnlike


3.Allah Taala berfirman:

"Kepada orang-orang itu diberikan pembalasan (pokok) dua kali lipat, disebabkan kesabaran mereka"

- (Surah Al Qashash: 54)
4. Firman Allah lagi:

"Sesungguhnya orang -orang yang sabar itu, akan disempurnakan pahalanya dengan tiada terhitung"

- (Surah Al Zumar:10)


Huraian: Tiada ada dari pendekatan diri kepada Allah (ibadah), melainkan pahalanya ditentukan dengan kadar dan dapat dihitung, selain sabar.

Di dalam ibadat puasa adanya puasa adalah sebahagian daripada sabar dan puasa itu seperuh sabar. Maka Allah Taala berfirman:

"Puasa itu bagiKU dan AKU akan membalasnya".

Allah Taala mengaitkan puasa itu kepada diriNYA di antara ibadah-ibadah lainnya. Dan menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar, bahaw IA bersama mereka.

Allah Taala berfirman:

"Hendaklah kamu bersabar, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar".


-(Surah Al -An -fal: 46)

No comments: