Friday, March 30, 2012

Bertaqwa, besifat dan berkata benar

Firman Allah swt dalam surah At Tawbah , ayat 119:

“Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertataqwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar”

Huraian: Kebenaran itu adalah senjata yang paling ampuh, pasti dizahirkan kesudahannya.

Abu Laith al-Samarqandi ra berkata bahawa Nabi saw telah menyimpulkan semua kebaikan dalam enam perkara:

1. Berkata benar,meliputi ucapan tauhid , iaitu benar-benar setelah mengucap kalimaha, Laailaha illallahh, benar terhadap allah swt dan juga benar terhadap manusia.

2. Menepati janji sama ada terhadap Allah atau terhadap sesama manusia, iaitu janji taat sampai ke akhir hayat kepada Allah dan baik kepada sesama manusia.


3. Menunaikan amanat. Amanat kepada Allah swt berupa kewajipan-kewajipan yang diwajibkan ke atas semua hamba dan amanat daripada sesama manusia.

4. Menjaga kemaluan daripada semua yang syubahat dan haram., dan memlihara jangan terlihat orang lain. Ini kerana Nabi saw telah mengutuk orang yang melihat dan yang dilihat.

5. Pejamkan matamu daripada aurat sesama manusia atau kecantikan wanita yang haram, dan jangan tamakkan dunia.

6.Jagalah tanganmu daripada segala yang haram, baik berupa harta atau lainnya..

No comments: