Thursday, March 29, 2012

Allah cinta pada hambaNya yang taat melakukan yang Wajib dan sunat

Allah mencintai hambanya yang istiqamah dalam mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang ditegah. Allah juga mencintai hambanya yang mengerjakan "tatawwu'" dan mengerjakan yang "nawafil" (perkara-perakara yang disunatkan) semuannya ini telah digambarkan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadis Qudsi yang bermaksud:

"Seseorang hamba akan sentiasa mendekatkan dirinya kepada Ku dengan (mengerjakan) nawafil (amalan sunnah) sehingga Aku mencintainya. Apabila Aku mencintainya, Akulah pendengarannya yang dia dengar, Akulah penglihantanya yang dia lihat, Akulah tangannya yang dia pegang dan Akulah kakinya apabila dia berjalan".

- (HR Bukhari)

No comments: