Friday, March 9, 2012

Iman yang memasukkan kita ke Syurga

Abu Ayyub Al-Alansari ra menerangkan:

Bahawasanya seorang lelaki bertanya: Ya Rasulullah!Khabarkanlah kepadaku sesuatu 'amal yang memasukkan daku ke Syurga. Maka berkata lah para sahabat: Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kerananya bersabdalah Rasulullah: Dia mmepunyai suatu hajat. Kemudian Nabi bersabda: Engkau meng'ibadati Allah, engkau tiada mempersekutukan sesuatu dengan Dia, engkau mengiqamatkan (mendirikan)solat, engkau menunaikan zakat, dan engkau menghubungi keluarga. Biarkanlah dia. Dia berkata: Seolah-olah berada di atas kenderaannya".

-(HR Al Bukhari, Muslim, Al Lu'lu-u wal Marjan)

No comments: