Thursday, March 22, 2012

Memusuhi Wali Alllah dan Mendekati Diri Dengan Yang Fardhu dan Yang Sunat.

Dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman:

"Barangsiapa yang menyakiti waliku , maka sesungguhnya aku memaklumkan perang kepadanya. Dan tiada mendekati hambaku kepadaku dengan sesuatu (pekerjaan) yang lebih aku sukai dari (mengerjakan) apa yang aku telah fardhukan ke atasnya. Dan sentiasalah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan (melakukan) segala yang sunat hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mecintainya, adalah aku yang akan melihat dengan dia, dan tangannya yang ia tamparkn dengan dia, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia, dan demi jika ia meminta kepadaku, niscaya aku berikan kepada dia, dan demi jika ia meminta perlindungan kepada aku, niscaya aku memperlindungi dia".

-(HR Bukhari)

No comments: