Tuesday, June 28, 2011

Membaca Al-Quran adalah ibadat.

Selasa, 28Jun 2011/26 rejab 1432

1.Membaca Al Quran itu adalah antara ibadat ang paling utama, mendekatkan kepada Allah dan ketaatan yang mulia di sisi Allah swt., kerana terdapat balasan dan pahala ynag besar.

Frman Allah dalam surah Fathir: 29-30;

' Sesungguhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah, medirikan solat dan membelanjakan sebahagian dari rezeki yang Kami kurniakan kepada mereka secara rahasia dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Agar Tuhan mencukupkan pahala mereka serta menambahkan mereka dari kurniaNya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Pembalas"


2. Sabda Rasululah aw:

2.1. " Ibadat umatku yanh amat utama ialah membaca Al Quran"


2.1. " Bacalah Al Quran, kelak di hari Akhirat ia akan menjadi penjamin tuannya"

3. Berkata Sayidina Ali karramullahu wajhah:

"Sesiapa yang membaca al Quran sedang ia berdiri di dalam solat, maka baginya atas setiap huruf seratus kebajikan. Siapa yang membacaya sedang ia duduk dalam solatnya, maka baginya atas setiap huruf lima puluh kebajikan. Siapa yang membacanya sedang ia berada di luar solat dalam keadaan bersuci, maka baginya atas setiap huruf dua puluh lima kebajikan. Dan siapa yang membaca sedang ia berada dalam kedaan tiada bersuci, maka baginya atas setiap huruf sepuluh kebajkan".

4. Berkata abdullah bin Masud,

"Hendaklah ahli al Quran itu:

a) terkenal degan berdiri ibadat di waktu malam, sedang orang ramai tidur nyenyak.
b) berpuasa di waktu siang, sedang orang ramai berenak-enak makan.
c) Sentisa berdukacita sedang orang ramai bergembira ria.
d) Menagis sedang orang ramai bergelak ketawa.
e) sentisa berdiam diri sedang orang ramai berkata nista dan
f) Sentiasa merendah diri sedang orang ramai berlagak sombong.

1. Syarat utama.

1. Membaca dengan ikhlas kerana Allah, tanpa riya', mengharapkan sesuatu daripada orang, seperti pujian atau hadiah,seolah-olah ia sedang berdiri di hadapan Allah membaca kita Allah seolah-olah membaca perintah dari Allah untuk dipatuhi dna diamlakan .

2. Membaca dengan tartil (tepat) sebagaimana bacaan yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad saw, dengan mengikut jajwid, yang mestinya dipelajari daripada guru terlebih dahulu supaya betul bacaannya. Firman allah swt dlam surah al Muzzammil:4;
" Dan perelokkanlah bacaan al uran se-elok-eloknya"

3. Hendaklah berusaha memahami ayat-ayat yang mengandungi perintah Allah supaya apa yang disampaikan melalui bacaan supaya itu dapat difahami untuk dilalkksanakan perintahNya dalam kehidupan sehari-hari. Selian itu quran mengandungi pelbagai Ilmu pengetahuan, pengajaran serta berita baik dan buruk.

4. Membaca dalam keadaan yang amat sempurna iatu dengan berwudhu'. menghadap qiblat , tenang, bersih badan dan pakaian serta tempatnya. Jika tidak kuranglahlah pahalanya dengan harusnya membaca tanpa mengamalkan adab tersebut.

No comments: