Wednesday, June 8, 2011

Mendidik anak soleh

Rabu. 8 Jun 2011/6 Rajab, 1432


Mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh/solehah.

Bagi ibupa yang mempunyai anak yang soleh, ianya merupakan satu kebanggaaan, kemuliaan dan kekayaan anugerah Allah yang sangat besar nilainya. Amalan anak yang soleh akan memberikan ganjaran kebajikan dah pahala ynag tetap berkesinambungna dna bertambah-tambah walaupun kita telah kemabli kerahmatullah. Sebaliknya anak yang derhaka akan membebankan dosakepada seseorang, kerana anak adalah amanah Allah yang wajib dipelihara dengan sebaiknya.

Sesuatunya yang akan melanjutkan amal kebajikan kita, dan akan mengingatkan kita ialah anak yang soleh. Anak yang soleh/solehah akan mendoakan kita secara berterusan dan dengan keikhlasan di saat kita telah berada di alam barzakh. Kewujudan anak yang soleh akan memberikan kebajikan yang tidak putus dengan izin Allah apabila kita meninggal dunia.

Maksud hadis: "Apabila anak Adam meninggal dunia amal ibadatnya akan terputus melainkan dari tiga perkara. Baginda menyebutkan termasuk di antaranya ialah" "Anak yang soleh yang mendoakan".

Dan dengan berkat doa anak yang soleh darjat sesorang akan diangkatkan sebagaimana sabda Rasulullah saw yang ertyinya:

"Sesungguhnya Allah swt akan mengangkatkan darjat hamba yang soleh di syurga". hamba tersebut lalu bertanya,

"Wahai Tuhanku, bagaimana saya memperoleh ini? Tuhan menjelaskan
"Dengan sebab istighfar anakmu bagimu".
-(HR Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

No comments: