Friday, June 3, 2011

Roh dalam tubuh manusia

Jumaat, 3 Jun 2011/ 01 Rejab 1432

Dalam surah Al Isra': 85, Allah swt berfirman yang bermaksud:

"Mereka bertanya kepada Engkau tentang roh. Katakanlah; Roh itu adalah urusan (rahasia)Tuhanku. Dan tidaklah diberikan ilmu pengetahuan kepadamu kecuali sedikit sahaja".

Keadaan dan hakikat roh hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Oleh itu adalah rahasia Allah, tidak dapat diketahui atau dipelajari oleh siapa saja, sekalipun Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah sendiri".

Manusia dikatakan makhhluk ynag tertinggi keran rohaninya, kerana jiwanya, akalnya, hatinya dan nafsunya. Dan kerana jiwa, akal, hati dan nafsunya itu pulalah manusai dapat jatuh menjadi makhluk ynag bterendah, palaing hina dan jahat.

Firman allah dalam surah at Tin :4-6,

"Sesungguhnya kami jatuhkan manusia dalam sebaik-baik kejadian. Kemudian Kami jatuhkan dia mnejadi serendah-rendah makhluk. kecuali orang-orang ynag beriman dan beramal soleh ,bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus"

Dengan adabya roh yang bertempat dalam tuubuh manusia, manusia dpat hidup, bergeraka, perasa, melihat, mendengar, mengerti dan dapat memahamkan segala suatu. Apabila manusia mati atau roh sudah terkeluar dari tubuh manusia, maka semua anggota tubuh tidak dapat bergerak dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi sebagaimana masa hidupnya.

Bukan hnaya tidak dpat hidup atau beregerak, tetapi dalam masa yang singkat tubuh atau badan manusia menjadi kaku dan akhirnya busuk dan hancur yang hanya perlu dikebumikan mayat tersebut di perkuburan.

Ini bermakna rohlah yang menyebabkan kita hidup dan roh itu tidak dapat mati.Roh akan kekal yang berasal dari roh Allah, kepunyaan Allah.

1 comment:

nfar said...

ya sesungguhnya mati itu adalah benar..