Saturday, June 18, 2011

Ibadat terhebat dipermukaan bumi

Sabtu 18 Jun 2011/16 Rejab 1432

1. Soat ini diwajibkan Allah swt dengan secara langsung kepada Nabi Muhammad saw sewaktu beliau melakukan mi'raj di Sidratul muntaha, tidak dengan perantaraan Malaikat Jibril sebagaimana perintah ibadat yanag lain..


2. Solat ini juga diperintahkan dan diwasiatkan oleh seluruh nabi dan rasul kepada umatnya. Solat juga yang selalunya diwasiatkan oleh setiap Nabi dan Rasul sebelum masing-masing mereka menghembuskan nafsnya yang terakhir.

Menurut beberapa riwayat , seminit sebelum Rasulullah saw meninggal, beliau berbisik ke telinga Ali bin Abu Talib yang ertinya: Solat , solat, solat!


3. Solat menjadi faktor penentu. Di antara semua ibadat yang dikerjakan ibadat solatlah yang menjadi tonggak atau induknya. Dengan lain perkataan ibadat puasa, zakat, haji dan ibadat yang dilakukan seseorang menjadi sisi-sia semuanya, bila orang yang melakukannya tidak melaksanakan tuntutan ibadat solat di dalam hidupnya. Sabda Rasulullah saw, :

"Yang pertama-tama disoal di hari qiamat (akhirat) nanti ialah tentang solat. Bila solatnya dapat diterima, maka diterima seluruh amalnya. Dan bila solatnya ditolak, akan ditolak seluruh amalnya"

Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda :

" Solat itu adalah tiang agama"

4. Solat adalah ibadat yang melambangkan keabdian diri serta taat dan syukur kepada Allah yang Maha Pencipta, yang mencipta diri kita semuanya, yang menghidupkan dan menyediakan segala keperluan hidup kita, agar kita hidup berbakti kepadaNya.

Firman Allah swt:

"Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk berbakti terhadapku".

- ( Surah Al-Zariyat: 56)

No comments: