Friday, June 24, 2011

Tugas berdakwah

Jumaat,24 Jun 2011/22 Rejab 1432

Adalah menjadi tanggungjawab setiap muslim melaksanakan tugas dakwah bagi menyampaiakan apa pelajaran dan pendidikan yang dipelajrinya dari guru atau penyampai yang lain yang berkaitan dengan Islam.

2. Tugas ini sebagaiman kecil pun perlu di sampaikan atau dipanjangkan kepada yang belujm mengetahuinya secara berterusan sepanjangn masa selama0lamanya.

3. Mentablighkan kebaikan kepada orang lain adalah sesuatu ynag istimewa dalam kehidupan seorang Muslim.

No comments: