Friday, June 17, 2011

Solat yang khyusuk

Jumaat 17 Jun 2011/15, Rejab 1432

Bagaimana kita semasa melakukan solat jika dibandingkan dengan Hatim Zahid rah.a apabila ditanya oleh Isham rah.a. kata beliau:

1. Pertama-tama aku berwudhu dengan penuh ketenangan dan kesempurnaan,

2. Lalu setelah samapi ke tempat solat, aku berdiri dengan tenang, seolah-olah Ka'abah berada di depanku, sirat di bawah kakiku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan seolah-olah malaikat pencabut nyawa berada di atas kepalaku. Dan aku merasa bahawa inilah solatku ynag terakhir, mungkin tidak ada lagi solat bagiku setalah ini. Hanya Allah yang mengetahui keadaan hatiku.Lalu dengan penuh keagungan aku ucapkan takbir dan membaca ayat-ayat al Quran sambul mneghayati maknanya.

3. Kemudian aku ruku' dengan penuh tawadhu', lalu sujud dengan penuh perasan hina

4. Setelah itu aku selesaikan solatku dengan penuh ketenangan . Lalu dengan penuh harap akau memohon semoga Allah dengan rahmatNya menerima solatku, dan dengan rasa takut serta khawatir jangan-jangan Allah menolak ibadahku.

Beliau dikatakan bersolat secara demikian sejak tiga puluh tahun.
Mendengar hali itu Isham rah.a. menangis dan berkata, "Satu kali pun aku belum pernah solat seperti itu".

No comments: