Friday, March 4, 2011

Ancaman kemewahan dunia

Jumaat 4, Mac 2011/29 Rabiulawal 1432Allah telah menjelaskan mengenai kebaikan-kebaikan kebendaan di dunia. Allah juga mencela keduniaan ini dan melarang kita jangan sampai tertipu oleh keindahan dan keseronokanke.

Dalam hal ini Allah swt berfirman:

" Ketahuilah olehmu semua bahawasanya kehidupan dunia itu tiada lain kecuali permainan dan senda gurau, perhiasan serta bermegah-megahan antara sesama kamu semua, juga merupakan perlumbaan untuk mencari yang lebih banyak perihal kekayaan dan anak-anak. Keadaan semacam itu dapatlah dijadikan perumpamaan sebagaimana hujan yang membuat keherannan atau ketakjuban kepada para petani di saat melihat tumbuh tanamannya.

Tetapi tidak lama sesudah itu tanaman tersebut menjadi kering dan kamu dapat melihat warnanya menjadi kuning dan selanjutnya hancur lebur, musnah dan binasa. Pada saat berada di akhirat nanti akan ditemui siksa ynag sangat pedihnya yakni bagi orang-orang-orang yang salah menempuh jalan yang benar ketika di dunia, sedangkan ampunan dan keredhaan dari Allah adalah diperuntukkan orang-orang yang Mukmin dan megerjakan kebaikan. Memang kehidupan di alam dunia ini tiada lain keculai suatu kesenangan yang dapat menipu setiap orang yang tidak beriman."

- (Surah Al Hadid: 20)

No comments: