Monday, March 28, 2011

Urusan sedekah

Isnin,28 Mac 2011/23 Rabiulakhir 1432

Dari Abi Zar ra jua, bahawasanya segolongan manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah saw, berkata kepada Nabi saw: Ya Rasulullah! orang-orang yang mempuyai harta (orang-orang kaya) telah mendapat pahala (lebih banyak daripada kami). Mereka solat sebagiamana kami solat dan mereka puasa sebagaimana kami puasa dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka.

Berkata Rasulallah: Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu suatu untuk kamu bersdekah? Sesungguhnya dengan tiap-tiap tasbih itu sedekah, dan tiap-tiap takbir itu sedekah, dan tiap- tiap tahmid itu sedekah,dan tiap-tiap tahlil itu sedeah, dan menyuruh dengan makruf itu sedekah, dan melarang daripada yang mungkar itu sedekah dan kepada kemaluan seseorang kamu itu pun sedekah.

Berkata mereka; Ya Rasulullah! adakah salah seorang kami yang menggunakan syahwatnya dan adakah baginya pahala pada perbuatnnya itu?

Berkata Rasulullah: Apakah pendapat kamu kalau dugunakannya pada yang haram, adakah dosa atasnya? Maka demikian pula apabila ia menggunakan syahwatnya pada yang halal adalah baginya pahala"

-( HR Muslim)

No comments: