Wednesday, March 16, 2011

Langit dan Bumi dan sekalian makhluk bertasbih kepada Allah.

Rabu 16 Mac 2011/11 Rabiulakhhir 1432

Firman allah swt dlam suarah Al Ira' yang bermaksud:'

" Langit dan tujuh bumi serta sekalian makhluk yang ada dalamnya, sentias mengucap tasbih baginya, dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih denghan memujinya. akan tetapi kamub tidka faham akan tasnbuh mereka. sesungguhnya Dia adalah amat penyabar lagi Amat pengampun."

1. Langit dan bumi dan segala isnya menyatakan dan menunjukkan keesaan Allah swt dan kekuasaannNya. Tetapi orang-orang yang mempersekutkan Allah tidak mahu memahami akan bukti-bukti yang terang nyata itu. Dalam pada itu, Allah Amat Penyabar daripada membalas kekufuran mereka, untuk memberi tempuh supaya mereka kembali ke jalan yang sebenar. Allah juga Amat Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.

No comments: