Friday, March 11, 2011

Al Quran sepabagi panduan dan petunjuk bagi orang beriman

Jumaat,11 Mac 2011/6 Rabiulakhir 1432

Al Quran yang dibawa oleh oleh Nabi Muhammad saw adalah dibawa oleh Malaikat Jibril dari Allah swt untuk memandu keimanan dengan isinya mengandungi dalil-dalil tegas yang membuktikan keesaan Allah swt yang menguasai seluruh alam dan keluasan ilmunya, dan memberi galakkan supaya mereka memerhati dan menyelidik alam langit dan bumi,dan berisi pula dengan undang-undang yang memajukan umat manusia meliputi akhlaknya, kebudayaanya dan ilmu pengetahuannya, ke peringkat yang tidak dapat ditandingi oleh umat yang lain.

Sebagimana Firman asllah swt :

"Katakan (Wahai Muhammad): Al-Quran itu diturunkan oleh Ruh Al Qudus (Jibril) dari Tuhanmu, dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah, untuk meneguhkan iman orang-oarang ynag beriman, dan untuk menjadi hidayah pertunjuk serta berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam".

- (Surah An Nahl: 102)

Kesimpulan:

Al-Quran bukan sahaja menjadi petunjuk hidayah bagi umat Islam, untuk mencapai kemajuan dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat, tetapi juga membawa berita gembira kepada mereka tentang sebaik-baik balasan yang disediakan untuk mereka di sisi Allah swt.

No comments: