Tuesday, March 8, 2011

Hak kerabat, orang miskin dan orang musafir

Selasa 8, Mac 2011/3 Rabiulakhir 1432

Dalam surah Al Isra' Ayat 26-28, Allah swt berfirman:

26. " Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang yang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membelnjakan hartamu dengan boros yang melampau-melampau."

27. "Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya"

28. Dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari tuhanmu yang engaku harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati".

Pengajarannya:

1. Hak kaum kerabat ialah menguatkan tali silaturrahim dengan mereka, bergaul mesra dengan mereka dan membantu mana-mana yang memerlukan bantuan. Orang-orang miskin dan orang-orang musafir juga berhak mendapat bantuan. Dalam pada itu membelanjakan hartabenda itu pada bukan tenmpatnya adalah perbuatan bosros yang dikeji oleh syara'.

2. Orang yang membelanjakan hartanya dengan boros pada jalan yang dlarang oleh Allah bermakna kufurkan nikmat Allah, yakni tidak syukur akan nikmat-nikmat pemberiannya itu. Keadaan mereka yang demikian samalah seperti syaitan yang sangat kufur kepada Tuhannya kerana ia telah menghabiskan dengan boros segala daya usahnya yang diberikan Allah itu untuk menyesatkan manusia dan menghasut mereka menderhaka kepada Allah swt.

3. Jika kita tidak mampu hendak memberikan apa-apa kepada kaum kerabat, atau orang-orang miskin, atau orang-oarang musafir yang memerlukan bantuan, lalu kita tidak melayan mereka kerana menunggu kedtangan rezeki dari limpah kurnia Allah yang diharap-harapkan, maka pada saat itu janganlah kita memperkatakan sesuatu yang mengecilkan hati mereka, tetapi hendaklah berkata kepada mereka dengan cara yang baik dan berterus-terang, seprti dikatakan:
" Maafkanlah, tak dapat saya memberi apa-apa pada masa ini. Insya Allah pada kali yang lain jika ada, saya beri".

No comments: