Sunday, March 13, 2011

Jangan menghampiri zina

Ahad, 13ac 2011/8 Rabiulakhir 1432

Allah melarang manusia menghampiri zina, apalagi perbuatan melakukan zina itu, keran yang demikina bukan sahaja satyu perbuatan ynag terang kejinya tetapi juga menimbukkan berbagai kerosakan dalam masyarakat. Di antaranya merosakann nasab keturunan, mengembangkan pehyakit yang merbahaya, menimbulkan pergaduhan dan pembunuhan, kerana suami atau waris sudah tentu akan menyerang lelaki yang berzina dengan isterinya atau dengan perempuan yang menjadi daging darahnya.

Sebagaimana yang yang difirmankan di dalam Al Quran; Surah Al Isra':630:

"Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan)".

No comments: