Saturday, November 6, 2010

Sifat Cemburu

Sabtu,6 November /29 Zulkaedah 1431

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw bersabda, " Bahawasanya Allah sangat cemburu dan orang mukmin itu cemburu. Dan yang dicemburui Allah, ialah bahawa orang mukmin mendatangkan (memperbuat) apa yang diharamkan oleh Allah"
-(HR Tirmudzi)

Cemburu ertinya kecurigaan hati atas kejujuran seseorang. Di antara kedua suami isteri, sifat cemburu ini dituntut seklai dan sangat dipuji , sebab cemburu itu adalah salah satu sifat Allah. Apabila antara suami isteri tidak ada sifat cemburu mencemburui, tandanya pertalian mereka tidak diikat oleh cinta yang kuat dan mudah terjadi sesuatu yang melanggar aturan dalam soal berumahtangga.

Cemburu ini adalah pagar untuk suami isteri. Suami akan terpagar dari kejahatan dengan adanya kecemburuan isterinya, begitu pula sebaliknya.

Allah sangat cemburu terhadap hambanya yang suka menderhakaiNya. Suami isteri cemburu bila salah seorang akan berkhianat kepada yang lain. Maka dapatlah difahamkan , bahawa cemburu itu sangat sekali dipuji dan dituntut.

No comments: