Friday, November 12, 2010

Ibadat korban

Jumaat, 12 November 2010/6 Zulhijjah 1431

Ibadat korban dilakukan pada Hari Raya korban atau Hari Raya aidil Adha setiap tahun.Ibadat korban adalah sunat dilaksanakan setiap tahun jika ada kesanggupan untuk berkorban.

Korban bermaksud dekat. Dalam istilah syark korban bermaksud mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara menyembelih binantang dengan niat niat yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu.

Allah berfirman di dalam Al Quran:

" Dan bagi tiap-tiap umat, Kami jadikan tempat berkorban (supaya ia berkorban) agar mereka mengingat nama allah ataspa direzekikanNya kepada mereka, dari binantng-binatang ternak. Maka Tuhanmu itu ialah Tuhan yang Esa, maka hendaklah kepada Nya kamu berserah diri, dan berilah khabar gembira (hai Muhammad) orang-orang yang tunduk kepadaNya"

-(Suraah al-Haj:34)

Ibadat korban ini dilakukan dari 10 haribulan Zulhijjah hingga 13 Zulhijjah pada tiap-tiap tahun.Binatang yang dikorbankan hendaklah binatang yang tidak cacat seperti buta, tidak sakit, atau kurus.Yang lebih dituntut dalam melakukan korban itu, ialah berkorban dengan apa yang lebih disayangi dan dicintai.

Allah swt berfirman,

" Sekali-kali kamu takkan mencapai kebaikan, hingga kamu belanjakan (sedekahkan) mana yang paling kamu cintai"

- (Surah Ali Imran:92)

Penyembelihan korban itu ialah sesudah selesai solat Aidi Adha pada 10 Zulhijjah. Kalau dapat yang menyembelih ialah orang yang berkorban itu sendiri.

Ketika menyembelih binatang itu diletakkan telapak kaki di atas batang leher sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw.

Sekurang-kurangnya binatang yang akan dikorbankan itu telah berumur dua ahun dan masuk tahun yang ketiga.Kecuali apabila binatang itu susah diperolehi, maka bolehlah binatang yang berumur satu tahun (dan masuk ynag ketiga).

Seekor binatang seperti unta , kerbau, lembu boleh dijadikan korban untuk tujuh orang.

Sekurang-kurang korban bagi seseorang itu ialah seekor kambing.
Pisau/parang yang digunakan hendaklah tajam agar tidak menganiaya binatang yang disembelih.

Daging korban itu boleh disimpan sampai satu pertiganya, tapi lebih afdhal disedekah semuanya.Wajib disedekahkan semua daging itu, kalau korban itu korban yang dinazarkan.

Keutamaan berkorban.

1. Darahnya yang telah menitis jatuh ke bumi itu menjadi keampunan bagi dosa kita yang telah lalu.

2. Darahnya itu memberatkan timbanan kebajikan di hari kiamat setelah amal perbuatan dihisab di sisi Allah.

3.Segala wang dan harta yang dipergunakan di Hari Raya Adha iitu tak ada yang lebih utama dari membelanjakannya untuk berkorban.

4. Orang ynag sanggupa untuk berkorban , tapi ia tak mahu berkorban, maka nabi sangat marah kepada orang itu hingga pernah bersabda:

" Dari Abu Hurairah ra ia berkata: telah bersabda rasululah saw: sesiapa yang sudah berkesempatan untuk berkorban, tetapi tidak juga dilakukanya, mak janganlah ia dekati tempat sembahyang kami"

-(HR Ahmad dan Ibnu Majah).

5. Sesiapa yang diserahi mengurus menyembelih itu ia tak boleh mengambil upah dari anggota binatang korban, walaupun dengan kulitnya sekalipun.

No comments: