Thursday, November 18, 2010

Khutbah Aidil Adha di Masjid Ar Rahimah

18 Nov 2010/11, Zulhijjah 1431

Khutbah Hari raya Aidil Adha bertajuk, "Bagaimana Seharusnya Kita berkorban" yang dibacakan di masjid ar Rahimah:

Antara isi kandungan khutbah adalah;

1.Berkorban adalah satu amalan yang disunatkan oleh Islam dan amat digalakkan oleh baginda Rasulullah saw, yang bersabda,

" Barangsiapa yang mempunyai kelapangan untuk berkorban tetapi ia tidak melakukannya, maka janganlah ia menghampiri tempat bersolat kami ".


2.Sebagai contoh Nabi Ibrahim berkorban melalui mpenymbelihan anaknya Nabi Ismail as, yang menjadi bukti betapa teguh dan kukuhnya keimanan dan ketaqwaan melaksanakan perintah Allah swt di mana melalui mimpi Ibrahim menyembelih anaknya dan anaknya membenarkannya, tapi Allah menebuskan dengan seekor binatang sembelihan yang besar.(Rujuk Surah As Soffaat:102-109)

3. Konsep korban bukan sahaja terbatas dengan penyembelihan atau pun waktu, bahkan ia juga termasuk dengan pergorbanan harta, wang ringgit, masa, tenaga dan seluruh kehidupan kita.

4. Dewasa ini banyak berlakunya gejala sosial yang berlaku di semua peringkat kanak-akanak dan orang dewasa. Pengorbanan yang besar bagi semua pihak mengatasi masalah yang dihadapi.

5. Kita hnedaklah menjadikan rasulullah serta para sahabat yang banyak berjuan dan berkorban sehingga islam dapat disebar dan dianuti oleh generasi kita sekarang di selurluh pelusiuk dunia.

6.Jenis-jenis pengorbanan yang boleh kita lakukan anatarnya ialah:

6.1. Pengorbanan harta benda.
Firman Allah swt, "Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebaikna dan kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada apa yang kami syangi. sesuatu apa jua yang kamu dermakan, mak sesungguhnya Allah mengetahuinya"
- (Surah Ali "Imran: 92)

6.2. Pengorbanan masa.
Firman allah swt:
" Demi masa, sesungguhnya manusia itu dlam kerugian. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran"
(Surah Al 'Asr ayat 13)

6.3. Pengorbanan tenaga dan jiwa raga

Firman Alah swt:a orang yang beriman, jiwa dan hara benda mereka dengan mengernuiakan ganjaran syurga kepada mereka, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah, lalu ada anatra mereka yang mebunuh dan terbunuh"..
"Sesungguhnya Allah telah membeli daripad

7. Doa sempena hari raya Aidil Adha:

1. Ya allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, Kami bersyukur kehadratMu, yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat, sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam khusnya Negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan.

2. Justeru kami pohon ke hadratMu, Ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanafaat, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikanlah generasi muda kami ke jalan yang Engkau redhai, lindungi kami daripada ujianMu yang berat seperti banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.
Amin!!

No comments: