Monday, November 29, 2010

Jenis Hukum Jenayah Hudud

Isnin,29, November 2010/22 Zulhijjah 1431

Hukuman had (hudud) adalah merupakan hak Allah yang tidak dapat dimaafkan dan dihapuskan oleh manusia.

Sesuatu hukuman idak boleh dijatuhkan atas dasar keraguan, kerana ia akan menumnytulkan penaniyaan. Oleh kerana itulah diperlukan alat-alat bukti atau dalil-dalil yang konkrit dengan berupa saksi, pengakuan, surat menyurat dan lain-lainnya yang di perlukan untuk keyakinan dan kepastian.

Dari Ali r.a, dari Nabi saw beliau bersabda:" Batalkan hukuman had sebab ada keraguan"

Jenis-jenis hukum jenayah hudud.

1. Hukum jenayah murtad:

1.1. Hukumn mati sebgai hukaman pokok
1.2. Hukuman takzir, sebagai hukuman pengganti
1.3. Tidak dapat waris mewarisi antara keluarga Islam dan antara dia, sebagai hukuman tambahan.

2.Hukuman Jenayah Penyamunan:

2.1. Hukuman mati, atau
2.1. Hukuman mati di kayu salib, atau
2.3. Hukuman potong tangan dan kali, satu-satu sekali gus, atau
2.4. Hukuman buang ke tempat lain

3. Hukuman jenayah bughat (pemberontak)

3.1. Hukuman mati (diperangi), sebagai hukuman luar biasa, sebab belum ada sesuatu pengadilan yang memberikan putusan yang begitu rupa, selain hanya perintah al Quran.


4. Hukuman jenayah perzinaan:

4.1.Pertama: untuk wanita bikir (perawan sama perawan), maka hukumnya:

a. Hukum jilid (dicambuk) sebanyak 100 kali
b. Hukuman buangan serta jilid.

4.2. Kedua: Untuk wanita muhsin (lelaki dan perempuan) yang sudah pernah nikah yang sah. Maka hukumannya adalah.

a. Hukuman rejam sampai mati
b. Hukuman jilid dan rejam.

5.Hukum jenayah qazat (menuduh orang berzina)

a. Hukuman pokok: dijilid sebanyak lapan puluh kali.
b. Hukuman tambahan: Tidak dapat diteriam jadi saksi buat selama-lamanya.

6. Hukum jenayah pencurian.

a. Hukuman potong tangan kanan. Kalau berulang juga, dijatukan hukuman potong kaki kiri. Kalau berulang juga, dijatuhi hukuman potong tangan kiri, lalu kaki yang kanan, kalau masih juga mengulanginya lagi, maka dihukum takzir.

7. Hukum jenayah minum arak (yang memabukkan)

a. Dijilid sebanyak 40 kali. Tetapi tidak mengapa kalau disampaikan 80 kali bila Imam berpendapat yang demikian, demi untuk kemaslahatan awam.

No comments: