Sunday, November 7, 2010

Taubat

Ahad, 7 November 2010/30 Zukaedah 1431


Manusia tidak terlepas dari melakukan kesilapan , kesalahna sert amaksiat yang dilarang oleh Allah. Ini terutamanya mereka yang lemah imannya dan terpengaruh denga godaan nafsu dan syaitan.

Sabda Rasulullah saw: 'Tiap-tiap bani Adam membuat kesalahan, tetapi sebaik -baiknya orang yang banyak berbuat kesalahan ialah orang yanga banyak bertaubat"

-(HR Tirmizi dan Ibnu Majah)

Dosa dapat dihapuskan melalui taubat dengan ikhlas(taubat nausuhah). Taubat ini menghapuskan dosa bagaikan air jernih yang dapat menghilangkan kekotoran.

Takrif taubat yang lengkap ialah seperti:

Mebetulkan sikap yang salah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan taat dan kembali kepadaNya dengan memperbaharui niat untuk melakukan amal kebajikan.

Taubat juga dapat dihapuskan dengan melakukan amalan-amalan yang baik.

Lakukna sedekah. Dengan sedakah itu dapat menghapuskan dosa, bagaikan air yang dapat memdamkan apai.

Dengan ditimpa dengan beberapa musibah bencana dan percubaa bala bencana dan percubaan itu dapat menghapuskan kesalahan, bagaikan daun kering akan reput dan hancur.

Pintu taubat sentisa terbuka. sebagaiman sabda rasulullah saw:

"Sesungguhnya Allah membentangkan tangan rahmatNya pada waktu malam supaya bertaubat orang yang telah berdoa pada siang hari. Juga menghulurkan tangan kemurahanNya pada waktu siang, supaya bertaubat orang yang berdoa pada malam hari.Keadaan ini terus-menerus menjelang matahari tebit dari barat"

-(HR Bukhari dan Mus;im)

No comments: