Tuesday, September 28, 2010

Jauhi guna tuturkata Andaikata dan Jikalau

Selasa, 28 September 2010/19 Syawal 1431Seseorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan memohonlah pertolongan Allah, dan jangan lemah semangat (patah hati) jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata, " Oh, andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu", tetapi katanlah, "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti dikerjakanNya".

Ketahuilah sesungguhnya ucapan:" Andaikata' dan " Jikalau" membuka peluang bagi karya setan"

- (HR Muslima:
Rasulullah saw bersabda: " Ya Allah, rahmatlah kahalifah-khalifahku".

Para sahabat lalu bertanya: "Ya Rasulullh, siapakah khalifah-khalifahmu?"

Beliau menjawab, " Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadis-hadis dah sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku".

- (HR ArRidho)

No comments: