Sunday, September 26, 2010

Hari qiamat.......menurut hadis

Ahad 26 Sept 2010/17 Syawal 1431

1. Seorang Arab Badui bertanya, "Bilakah tibanya qiamat?"
Nabi saw lalu menjawab, " Apabila amanah diabaikan maka tunggulah qiamat".

Orang itu bertanya lagi, " Bagaiman hilangnya amanat itu, Ya Rasulullah?"

Nabi saw menjawab, "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang buka ahlinya, maka tunggulah qiamat"

-(HR Bukhari)

2. "Belum akan datang qiamat sehingga manusia berlumba-lumba membangun dan memperindah masjid-masjid"
-(HR Abu Dawud)


3. "Belum akan tiba qiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. Jika terbit dari barat maka seluruh umat manusia akan beriman.Pada saat itu tidak bermanafaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum menmgusahakan kebaikan dalam masa imannya"

- (HR Bukhari dan Muslim)

4. "Saat akan tiba qiamat, zaman saling mendekat. Satu tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api."

- (HR Attirmizi)


5. "Belum akan tiba qiamat sehingga kaum muslim berperang dengan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohon. Lalu batu dan pohon-pohon berkata;" Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakang saya. Mari bunuhlah dia" Kecuali pohon "Gharqad" yang tumbuh di Baituil Muqdis. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi"

- (HR Ahmad)
6. "Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari Qiamat akan ditanya tentang lima perkara: tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya; tentang masa mudanya, apa yang dialaklukannya; tentang hartanya, dari sumbermana dia peroleh dan dalam hal apa dia membelanjakannya; dan tentang ilmunya , mana yang dia amalkan"

- (HR Ahmad)
7. "Amal seseorang tidak dapat menyelamatkanya. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut, "Termasuk engkau juga, Ya Rasulullah?"

Rasulullah lalu menjawab, "Ya, aku juga, kecuali dikurnia Allah dengaan rahmatNya. walaupun demukian kamu harus berbuat yang benar(baik)".

- (HR Bukhari dan Muslim)

No comments: