Saturday, September 4, 2010

Kaedah mendidik anak secara Islam soleh/solehah

Sabtu 4 Ogos 2010/25 Ramadhan 1431

Rasulullah saw bersabda:

"Perintahlah anak-anak kamu mengerjakan solat apabila mereka sampai usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk megerjakan solat bilamana mereka mencapai usia 10 tahun dan pisahkan di antara mereka di tempat tidur",
-(HR Abu daud dan al-Hakim)

1. Hadis di atas meyuruh ibu bapa supaya mendidikanak-anak ssupya melatih anak--anak menjalankan perintah Allahseajka kecil lagi. walaupun bagi kanan-kanak tersebut beum lagi wajib b aginya dan tidak berdoas jika tidak bersolat. Wajib ke atas seseorang itu bersolat dan dianggap mukallaf ialah setelah ia baligh( murahiq).

2. Pendikikan perlukan teladan yang baik seperti menasihat nak, mencegah dari perkara-perkara burk, serta menjauhkannya dan menghukumnya. Ibubapa atau pendidik tidak perlu menggunakan kekerasan selagi ynag dididik masi bole menerima kelemah-lembutan.

3.Bahawa para ibu bapa, pendidik atau pendakwah perlu mengetahui akan dasar-dasar islam dalam pendidikan, serta cara-caranya di dalam perbaikan diiri, agar mereka dapat menggariskan cara yang baik dalm pendidikna anak-anak.

4. Sebaik sahja seorang bayi itu dilahirkan , anak itu disunatkan bacaan azan (telinga kanan) dan qamat(telinga kiri) yang merupakan seruan yang mulia yang mengandungi kebesran dan dan ketinggiannya, juga kata-kata dua kalimah syahadah, samalah seperti metalqinkan kepada syiar Islam ketika mula masuk ke alam dunia. Dengan azan juga syaitan akan lari dari dan menjadi lemah dan merasa kecewa sejak awal pergantungannya dengan anak itu.

-----------------
Petikan hadis,

1. Wahai Aba Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah lebih baik bagimu daripada solat (sunat) seratus rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilasanakan atau tidak, itu lebih baik daripada solat seribu rakaat"

-(HR Ibnu Majah)

2. Janganlah kamu menuntut untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan burukpeangainya.

Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majlis (pertemuan atau majlis) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadmu
Barangsiap seperti itu maka baginya neraka..neraka".

- (HR Attirmizi dan Ibu Majah)

3. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku, wajib atas seorang alim menyebarkan ilmunya (yang benar). Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah,para malakat dan seluruh manusia . Tidak akan diterima sedeqahhya dan kebaikan amalannya"

- (HR Ar-rabii)

4. Orang yang paling pedih siksanya pada haria qiamat, ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat"
- (Al Baihaiqi)

5. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan ilmu, para ulama, orang tua yang muslim dan pengemban Al Quran dan ahlinya (termasuk pembaca,penghafal, ahli tafsir dan penegak ajaran Al Quran), serta penguasa yang adil"

-(HR Abu Dawud dan Aththusi)

No comments: