Saturday, September 11, 2010

Petikan hadis berhubung dengan doa

Sabtu 11 September 2010/2 Syawal 1431

1. Tiga macam doa dikabulakn tanpa diragukan lagi, iaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir (yang berpergian unyuk maksud dan tujuan baik))
- (HR Ahmad dan abu Dawud)

2. Tiada seorang berdoa kepada Allah dengan satu doa,kecuali dikabulkannya, dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal; iaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia, disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat, atau diganti dengan mencegahnya dari musibah (bencana) yang serupa"
- (HR Athbrani)

3. Barangsiapa ingin agar doa'nya terkabul dan kesulitan-kesulitan nya teratasi, hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan"
-(HR Ahmad)

4. Ali ra. bertkata, " Rasulullah saw lewat ketika aku sedang mengucapkan doa; 'Ya Allah, rahmatilah aku",lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata, " Berdoalah juga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk peribadi. Sesungguhnya beza doa untuk umum dan khusus adalah seperti bezanya langit dan bumi"

- (HR Adailami)

5. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebahagian lebih mampu merahsiakan dari yang lian. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah, maka memohonlah dengan penuh keyakinan bahawa do'amu akan terkabul. Allah tidak akan mengabulkan do'a orang yang hatinya lalai dan lengah"
-(HR Ahmad)

No comments: