Sunday, August 9, 2009

Mayat sesudah dikuburkan

Ahad, 9 Julai 2009/18 Syaaban 1430 (Nota Semalam 8.8. 09 diadakan majlis pertunangan Na)

Mayat sesuduh dikuburkan.

Apabila mayat itu telah dimasukkan dalam liang kubur lalu diurung dengan tanah, dan orang-orang yang mengusung dan mengantarkan e kubur itu sudah sama pergi dan pulang meninggalkannya, maka jadilah ia sendirian di dalam kubur dengan tiada teman, tiada lampu, tiada makanan dan tiada minuman Selanjutnya kalau mayat itu calon ahli syurga,maka baginya di dalam kubur dibukakan pintu syurga dah kepadanya diucapkan:

"Itulah tempat tinggalmu dan apa saja yang disediakan Allah di dalam syurga adalah untukmu"'. Mayat itu makin riang dan gembira , Kemudian di perluas tempatnya di dalm kubur 70 hasta, dan diterangi padanya, dan dikembalikannya jasadnya pada asal kejadianya. Kemudian rohnya dimasukkankan dalam kumpulan roh-roh yang bagus, yakni berwujud sebagai sebagai seekor burung yang tergantung di salah satu pohon syurga.

Demikian menurut keterangan dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan kitab sahihnya Abu Hatim.Dan sebaliknya keadaan mayat orang kafir di dalam kubur itu adalah sebagai sebalknya yang tersebut tadi. Dalakm hal itu telah disebutkan dalam sebuah hadis, bahawa rasulullah bersanda, "Kemudian orang-orang kafir itu disempitkandi dalam kuburnya, sampai remuk tulang rusuknya. Demikian itulah kehidupan ynag sempit yang penuh dengan kecelakaan dan kesengsaraan."

Sabda Nabi saw, " Sesungguhnya salah seorang dari kamu, jika telah mati, maka diperlihatkan kepadanya akan tempatnya setiap hari dan petang, Jika ia calon ahli syurga, maka dari ahli syurga, dan jika ia calon ahli neraka, maka dari ahli neraka di katakan,: "Inilah tempatmu hingga Allah membangkitkan kepadanya pada hari kiamat"
- (HR Muslim)
Disebutkan pula dalam hadis ynag lain, bahawasanya Nabi saw bersabda, Ertinya, " Apabila seorang itu sudah mati, maka diperlihatkan baginya akan tempatnya setip pagi dan petang. jika ia termasuk ahli syurga , maka ia melihat syurga, dan apabila ia termasuk ahli neraka , maka iapun (melihat) neraka. Nabi bersada: Kemudian dikatakan: ,"Inilah tempatmu yang kamu akan dibangkitkan kepadanya di hari akhirat."

- (HR. Muslim)

Demikianlah secara ringkas mengenai keadaan mayat di dalam kubur menurut hadis Nabi saw.

No comments: