Friday, June 1, 2012

Khamis, 31 Mei 2012.


Telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra maka katanya, telah bersabda Rasulullaha saw,

"Jangan kamu dengki mendendki . Jangan kamu daya memperdayakan dan jangan kamu marah memarahi, dan janganlah kamu belakang  membelakangi, dan janganlah kamu menjual setengah kamu atas jualan lainnya dan adalah kamu hamba Allah  yang berrsaudara, seorang Islam  saudara bagi islam yang lain. maka tiadalah ia berbuat aniaya kepada saudarnya dan tiada ia meghinanya dan tiada berbuat bohong di atasnya dan tiada pula melecehkannya. Adalah takut itu di sini!  Begitulah Rasulullah saw berkata sambil megisyaratkan kepda dadanya  sampai tiga kali. Cukuplah bagi manusia buat beroleh dosa yang paling besar bahawa dihinakan olehnya akan saudaranya yang Islam. Segala orang Islam atas mulsim lainnya diharamkan darahnya, hartanya dan fe'il perangainya".


                                                                          -  (HR Muslim)


No comments: