Monday, May 28, 2012

Isnin, 28 Mei 2012/ 7 Rejab 1433.

Dari Aisyah radhaiallahu 'anha., katanya,
"Rasulullah saw bersabada:
"Barangsiapa yang mengada-adakan dalam pekara agama  kita ini akan sesuatu yang semestinya tidak termasuk dalam agama itu, maka hal itu wajib ditolak."

                                                                -(Muttafaq 'alaih)

Dalam riwayat Imam Muslim  disebutkan: Rasululllah saw bersabda:

"Barangsiapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang atasnya itu tidak ada perintah kami, maksudnya perinth agama, maka amalan itu wajib ditolak".

Keterangan:

1. Wajib ditolak ertinya sama seklai tidak boleh dietrima, kerana merupakan al ynag bathil, sebab memang tidak termasuk urusan agama, tetapi diada-adakan sendiri oleh manusia.

2, Ini adalah soal keibatan.Kalau dalam urusan keduniaan, maka Nabi saw sendiri telah memebri kebebasan untuk mengikhtiarkan mana yang terbaik dalam anggapan kita, asalkan tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah.

No comments: