Thursday, June 21, 2012

Berbakti kepada kedua ibubapa

Selasa, 20 Jun 2012

Dari Abu Hurairah r.. pula dari Nabi saw sabdanya:

“Melekat pada tanahlah hidungnya, melekat pada tanahlah hidungnya,  sekaIi lagi melekat pada tanahlah hidungnya - maksudnya memperoleh kehinaan besarlah - orang yang sempat menemui kedua orang tuanya  di kala usia tua baik salah satu atau keduanya, tetapi orang tadi tidak dapat masuk syurga, sebab tidak berbakti kepada orang tuanya”.

            -(HR Musliam)

 

No comments: