Thursday, June 21, 2012

Belajar Bahasa Arab di Mutiara Gombak


Kelas Bahsa Arab akan dibuka taka lama lagi di Mutiara Gombak km 11 Jalan Gombak tak lama lagi bagi orang dewasa khususnya untuk warga tua yang sudah bersara.

Walktu belajar ialah pada setiap hari Isnin dan Rabu mulai jam 9.30-10.30 pagi.

Suasanya selesa , bilik berhawa dingin dan dalam kumpulan kelas tidak melebihi antara 10-15 orang.

Para sahabat yang tinggal berhampiran dan berminat boleh menghubngi saya seberapa segera supaya kelas ini dapat dimulakan pada wal bulan Julai.

 Kelas dewasa ini sesuai untuk mereka yang ingin berjinak-jinak dengan bahsa Al Quran untuk dapat memahami  Quran dan hadis yang dibaca bersendirian dengan menterjemahkan ke Bahasa Melayu, ynag kita boleh fahami.

Bayaran yang dikenakan ialah RM70.00 sebulan, bagi 1 jam 2 kali seminggu!!


Rebutlah peluang dan gunakankanlah masa andaynag terhad denganm terbaik,dengan menuntut ilmu!!

Maklumat lanjut sila panggil: 016 275 9986.

Kelebihan Bahasa Arab sebagi Bahasa Al Quran:

Bahasa Arab adalah merupakan bahasa Agama Islam dan bahasa Al-Qur’an. Tanpa mempelajari selok belok Bahasa Arab, seseorang itu tidak mungkin akan dapat memahami Al Qurana dan sunnah Nabi saw dengan sebenar-benarnya. 

Membiakan diiri dari mempelajari bahsa Arab, akan mengakibatkan seseorang itu menjadi lemah dalam memahami agama serta jahil terhadap perkara yang berhubung dengan pemahaman agama Islam.

Sesungguhnya amatlah mengeciwakan kita, dengan bilangan orang Islam yang sangat kecil peratusannya mempelajari dan memahami Bahasa Arab di Negara kita menjadi punca ynag menebabkan pemahaman serta penghayatan Islam tidak selaras dengan kehendak dan perintah Allah dan Rasulnya.

Oleh itu amat wajar sekali pihak yang berwajib memberikan perhatian yang serius tentang pengajaran dalan pembelajaan Bahas Arab ini , agar umat Islam di negara kita ini akan dapat mempelajari dan memahami agama Islam dengan berteraskan Bahasa Arab.

Dengan kemampuan berbahasa Arab orang Muslim di Negara kita akan mampu memahami Bahasa Arab dan dapat pula memahami Al Quran dan hadis dan bebagai bidang Ilmu yang berasaskan penulisan dan pembukuannya dalam Bahasa Arab sejak ianya mula berkembang di Tanah Arab.

Semoga denganadanya usaha yang bersungguh-sungguh ini dari pihak-pihak ynag mempunyai kesedarn ini Bahasa Arabakan dapat diperkembangkan bukan sahaja di Sekolah-sekolah tertentu yang menumpukan pengajaran Baasa Arab, tetapi juga bagi mereka yang dewasa yang tidak mempunyai kemahiran berbahasa Arab akan dapat juga berpeluang untuk mempelajari dan seterusnya mengamalkan ilmu agama mereka mengghunakan Bahsa Arab.Seharusnya pusat atau institusi pengajaran Bahasa Arab dapat diperluaskan di di merata ceruk bandar dan desa supaya akan dapat mereka berjinak-jinak dengan Bahsa Arab yang sangat mulia yang dicipta Allah dengan meniurunkan Al Quran sebagai bahasanya. —

No comments: