Friday, March 13, 2009

Solat Jumaat

Jumaat 13 Mac 2009.

Solat jumaat ialah solat yang difardhukan pada hari jumaat dalam waktu zohor, sebanyak 2 rakaat berjemaah dengan didahului oleh dua khutbah. Hukumnya fardhu ain. Setiap orang lelaki Islam yang mempunyai syarat-syarat solat jumaat wajib menunaikannya sebagai mengganti solat zohor.

Syarat-syarat wajib jumaat:

1. Islam - Tidak wajib bagi oirang kafir
2. Baligh - Tidak wajib jumaat bagi kanak-kanak kecil yangbelum baligh, tetapi jika ia solat, maka solat itu sah.

3.Berakag - Tidak wajib junmaat bagi orang gila, mabuk, pingsan dan sebagainya.

4.Lelalik - Tidak wajib bagi perempuan.Tapi jika ia pergi solat jumaat, maka solatnya sah dan tidak wajib solat zohor lagi.

5. Tidak uzur - Tidak wajib jumaat bagi orang sakit atau pun orang menghadapi sesuatu halangan, seperti takut kepada orang jahat dipertengah jalan dan sebagainya.

6.Bermukim - Tidak wajib jumaat bagi orang musafir jika perjalanannya itu dumulai sebelum terbit fajar. Tapi jika ia solat juga maka solatnya sah dan tidak wajib solat zohor lagi. Tapi jika perjalananya itu mulai sesudah terbit fajar, maka wajib ia solat jumaat pada hari itu.

7. Merdeheka - Tidak wajib jumaat bagi hamba, tapi jika dikerjakannya maka solatnya sah dan tidak wajib solat zohor lagi.

Syarat-syarat sah jumaat:

1. Hendaklah diadakan solat jumaat di kawasan yang didiamai oleh orang yang bermastautin, sama da di kampunag atau di bandar.

2. Hendaklah diadakan solat itu secara berjemaah. Tidak sah solat berseorangan.

3. Sekurang-kurang bilangannya 40 orang

4. Dikerjakan pada waktu zohor.

5. Hendaklajhj didahjukukna dengan 2 khutbak.

6. Jangan diadakan 2 kumpulan solat jumaat atau pun lebih dalam satu temnpat kediaman, samada kampung atau bandar dengan tidak bersebab. Sekiranya ada sebab-sebab yanag manasabah, seperti penduduk itu terlalu ramai dan tempat solatnya sempit, maka solat jemaat itu sah.

No comments: