Saturday, March 28, 2009

ilmu Agama beransur-ansur kurang

Sabtu., 28 Mac 2009.

Maksud hadis, daripada Abdullah bin Umar bin Al as ra berkata: Aku medengar Rasulullah saw bersabda, "Bahawasanya Allah swt tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu sekaligus dari (dada) manusia, tetapi Allah swt menghilangkan ilmu itu dengan mematikan Alim ulama. Maka apabila sudah ditiadakan Alim Ulama, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka.Maka apabila pemmpin jahil itu ditanya,mereka akan berfatua tanpa ilmu pengetahuan, maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain."
......HR Muslim.

No comments: