Wednesday, March 18, 2009

Anak sebagai pelaburan dunia dan akhirat

Rabu, 18 Mac 2009.

Keistimewaan anak dalam kehidupan ibubapa.

Keistimewaan anak dalam kehidupan ibubapa.Anaka mempunyai hubungan ynag sanagat rapat dengan kedua ibupabanya.

1. INGIN MEMILIKI NAK SEBAGAI SUNNAH. aNAKK ANAK ADALAH SEBAGAI PERHIASAN KEHIDUPAN DI DUNIA DANPENGHIBUR HATI BAGI KEDUA IBUBAPA.

Sebagaimana firman Allah; Ayat Al-Kahfi: 46: "Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...

Di akhirat kelak anak-anak itu merupakan penghibur bagi ibu bapa di syurga.
Rasulullah saw bersabda. "Anak itu merupakan penyemarak di dalam syurga"- HR: Imam Hakim dan Imam Tirmizi.

Siti Aisyah ra telah mengatakan bahawa Rasulullah saw bersabda."Nikah itu adalah sunnahku . Barangsiapa yang tidak mau mengamalkansunnahku, ia bukalah termasuk golonganku. maka kahwinlah termasuk golonganku. Maka kahwinlah kamu, kerana sesungguhnya aku mersa bangga dengan banyaknya bilangan kamu di hadapan umat-umat lainnya di hari kiamat."


2.ANAK SEBAGAI PENYELAMAT IBUBAPA DARI NERAKA.

Sabda Rasulullah....saw
a) "Tidak ada seorang pun dari kamunyang kematiaj tiga oranag anaknya, melainkanmanak-anaknya itu akan menjadi hijab/perisai baginya dari neraka.Kemudian seorang wanita drai mereka bertanya: Kalau dua orang anak bagaimana? Rasulullah menjawab: sekalipun hanya dua orang anak"
(HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

b) "Tidak akan disentuh oleh apai neraka seseorang Muslim yangkematian tiga orang anaknya yang masih belum mencapai umuyr baligh, kecuali hanya selama kepastian ynag telah ditentukan".
( HR: Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ab u Hurairah ra.)

3.MANFAAT ANAK SOLEH.

Anak soleh semasa hidupnya sesudah ibu dan bapanay meninggal dunia, maka anak itu dapat memberikan manfaat terhadap mereka melalui doa yang dipanjatkannya.Dan jika anak soleh itu meninggal dunia terlebih dahulu darpada ibubapanya, maka anak itu dapat memberikan manfaat terhadap ibubapanya kelak di akhirat.


4. ANAK PENYEBAB IBUBAPA MASUK SYURGA.

DIDIKLAH ANAK-ANAK SUPAYA MENJADI SOLEH/SOLEHAH.

1. Firman Allah swt, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalayh dirimumdan keluarg mu dari apai neraka yang bahan bakarn6ya adalah manusia dan batu" (At-taubah: 6)

2. Sabda Nabi saw, "Perintah lah anak-anak kamu melakukan solat sewaku mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kerana meninggalkannya sewaktu berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka"( HR Abu Daud bersumbar dari AMr Ibnu Syu'aib)

3. Rasulullah bersabda, "Ajarilah anak-anak kecil kamu kalimah Laa Ilaaha Illallah (tidak ada tuhan selain Allah) sewaktu ia ulai berbicara dan tuntunlah mereka untuk membaca La Ilaha Illallah sewaktu menghadapi kematian"
(HR Imam Hakim bersumberkan dari Ibnu Abas)

4. Sabdanya lagi, "Hendaklah ibubapa membaguskan namanya dan mendidikan dengan baik"

5. Sabdanya lagi, "Bertaqwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak mu"

PADA DASARNYA KEROSAKAN YANAG ADA PADA DIRI ANAK-ANAK ITU , BERPUNCA DARI KECUAIAN IBUBAPA MENDIDIK ANAK-ANAK ITU TENTANAG KEWAJIBAN AGAMA DAN SUNNAH NABI. jIKA SEMASA KECIL DI PERESIA-SIAKAN, APABILA BESAR JUGA TIDAK BERMANAFAAT BAGI IBUBAPA MRERKA , BAHKAN JUGA TIDAK MEMBERI MANFAAT KEPADA DIRI MEREKA SENDIRI.

No comments: