Wednesday, March 25, 2009

Amal di dunia akan menerima balasan di akhirat

Rabu 25 Mac 2009

Segala Amal dihitung dan disempurnakan.

Semasa hidup di dunia ini kita dituntut melaksanakan tanggungjawab sebagai manusia sebagaimana yang dipertintah kan oleh Allah swt melaluiu Rasulnya sesuai dengan syariatnya sama ada hubungan dengan Allah atau sesama manusia.

Segala amal manusia di dunia akan dihitung atau dihisabkan Allh swt satu persatunya sama ada yang baik atau yang jahat. Kemudian Allah akan menyempurnakan balasannya kepada mereka, dan mereka akan menerima dan merasanya.

Oleh itu barangsiapa mendaptinya kebaikan sebagaiman yang diharapkan, maka pujilah akan Allah, dan barangsiapa mendapat selain yang demikian itu maka celalah dirinya sendiri dan tak usahlah mencela atau menyalahkan orang lain, kerana yang mengerjakan bukanlah siapa melainkan dia sendiri.

Rumusan:

1. Orang yang mendapat kebaikan dirinya dalam dunia ini adalah dikehendaki supaya ia memuji Allah atas balasan yang diterimnya di dunia. Di samping itu dikehendaki pula ia mencela dirinya sendiri kerana dosa yang telah dikerjakannya dan bersegera meohonan keampunan dengan bertaubat.

2.Orang yeng mendapat kebaikan di akhirat kelak adalah memuji Allah. Sebaliknya orang yang mendapai kejahatan, maka ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri, sedang celaan atau penyesalannya tidaklah berguna lagi.

3. Kalau balasan itu di akhiratmaka itu sudahlah wajar dan terrang. Tetapi ada kemungkinan pula balasan tertsebut dilakukan didunia ini. Menurut firman Allah,

"Barangsiapa berbuat kebaikan dari lelaki atau perempuan pada hal ia beriman, maka kami hudupkan dia dengan peghidupan yang baik"

..... (surah An Nahl: 97)

Kepada orang yang berbuat jahat. Allah Berfirman, "Dan sesungguhnya kami akan rasakan kepada mereka dari azab yang dekat sebelum azab yang besra semoga mereka kembali".

....( Surah Al Sajajadah: 21)

Mengenai pujian ahli syurga yang memuji Allah atas apa yang mereka dapati balasan baik, Firman Allah swt:

"Dan mereka berkata: Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah tunaikan kepada kami perjanjiannnya, dan yang telah wariskan kepada kami bumiini. Kami dapat mengambil tempat dari syurga di mana saja kami kehendaki. Maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal baik".

.... (Surah Al Zummir:74)

No comments: