Saturday, September 17, 2016

Sifat Taqwa kepada Allah


Pengertia Taqwa,

Taqwa bererti berlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang merbahaya, Taqwa dalam erti nkata yang mudah bermakna takut.

No comments: