Friday, September 2, 2016

Kelebihan bulan Zulhijjah

Bagi tahun 2016,1 Zulhijjah bermula pada  Sabtu 3 September. Hari Raya Haji jatuh pada Hari Selasa 12 September.2016 berakhir pada 11 Oktober 2016

Sebagaimana kita semua sedia maklum pada bulan Zulhijjah lah umat Islam seluruh duni berkumpul di tanah suci Makkah untuh mengerjakan ibadat Haji menunaikan rukun Haji yang ke lima.Pada setiap tahun hampir 2 juta manusia mengerjakan ibadat tersebut iaitu bermula dengan wuquf di Mina dan serusnya melontar jumrah di hari  tasyrik .

2. Bagi umat Islam di tanah air mereka disunatkan bersolat jemaah iaitu solat sunat eidil Adha, Mulai terbenamnya matahari sebelum keesokan hari rayanya , Adalah disyariatkan untuk bertakbir di setiap waktu sama ada waktu siang atau malam, sehinggalah pada hari tasyrik yang terakhir aitu pada 13 Zulhijjah.

3. Majlis ibadah qurban di adakan di merata tempat kediaman terutamnya di Masjid dan surau-suru di seluruh negara. Binatang sepert lembu, kerbau, kambing dan juga unta disembelih sebagai satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah swt. Pelaksanaan ibadah qurban masanya bermula  dari selpas solat sunat raya pada 10 Zulhijjah hingga berakhirnya hari tasyrik (terbenam matahari 13 Zulhihjjah Ia merupakan sunnah yang sangat dituntut iaitu hukumnya sebagai sunat muaakad bagi sesiapa yang berkemampuan membelanjakannnya.

 4. Sebagai amal sedekah kepada fakir miskn, hasil dari qurban sunat  hendalah dinahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagain untuk pelaku qurban, saru bahagain untuk fakir miskin dan satu bahagiannlagi untuk dibahagikan epada saudara seagama yang lain tidak kira sama ada miskin atayu kaya.Daging yang diberikan iut hendaklah dalamkeadan  mentah lagi basah kepada fakir atau miskin.

5.Bagi orang berniat melakukan korban hendaklah  mengelakkan dari memotong rambut dan kukunya sejak mulanya  tanggal 1 Zulhijjah sampai dia  melakukan koran denga menyembelih binatang yang ditetapkan.

6. Umat Islam juga disunatkan berpuasa sunat pada bulan zulhijjah atau berpuasa pada sebahagiannya, teruama padar Hari Arfah kecuali pada hari raya korban yang jatuh pada 10 Zukhijja h. Pada hari-harib tersebut umat Islam digalakkan supoaya memb]perbanyakkan zikir iaitu dengan menyebut nama-nama Allah. seperti bertahlil,, takbir dan tahmid. Kita dianjurkan supaya mengeraskan suara dalam bertakbir ketiak berada di pasarm rumah, jalan masjid  dan lain-laiunnnya

No comments: