Sunday, September 11, 2016

Asal Kejadian Manusia

Bagaimanakah manusia itu dijadikan?

Tanpa penjelasan dari al Qurana dan hadis Nabi saw, tidak mnugkin manusia mengtahui asal,kejadiannnya, kerana Allahlah yang yang Maha berkuasa lagi Bijaksana  mencipta dan mengetahui segala-galanya mengenai kejadian mnusia yang sebenrnya.

Sebagai manusia tentulah kita ingin tahu bagai kita dijadikan sehingga igu yang mengandung kita melahurkan kita ke dunia ini.

Sesunguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang kamu dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani sehingga terjadilah ia anak.dikumpulkan dan dijadikan segumpal darah (alaqah)  Dalam masa 40 hari .membesar dan akhirnya masa masa perlahinan masa yang ketiga menjadi sektul daging (mudhaghah).

Dalam masa pembentukan daging inilah mendapat bentuk seorang manusa menurut kehendak Tuhan dengan menlengkapkan pancaindera, dijadikan padanya alat pendengaran. pengihatan, penciuman dan ,mulut serta  dan di dalammya perut besar dan perut kecil.
Setelah berakhirnya peralihan masa 40 hari itu,maka  bila ia berumur 4 bulan lalu ditiupkan rohnya supaya ia hidup, Selepas Allah memrintahkan malakat untuk ditulis 4 kalinat mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya kesudahan nasib dirin bahagia atau celaka,

No comments: