Tuesday, November 29, 2011

Beriman dan beramal balasan syurga

29 November 2011/3 Muharram 1433

Dalam sepotong hadis Nabi saw bersabda;

" Katakanlah, Aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah engkau berisitiqomah"

-(HR Muslim)

Dalam peristiwa ini Nabi saw telah menjawab pertanyaan Sufyan bin Abdullah yang bertanya kepada Nabi saw, "katakanlah kepadaku tentang Islam satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi daripadanya akan seorang yang lain daripada engkau".

Hadis ini menghuraikan kepada kita bahawa Islam adalah keimanan dan amalnya yang kedua-duanya disepadukan dalam bentuk amal yang zahir sebagai buktinya.

Dalam firman Allah yang berikut, ALLAH memberikan balasan syurga kepada mereka yang beriman dan bersikap beristiqomah mengikut syariiat Islam.

"Sesungguhnya mereka yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqoamah, turun atas mereka Malaikat sambil berkata: bahawa janganlah kamu takut dan janganlah berdukacita dan gembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu".

-(Surah Fussiat: 30)

No comments: