Friday, November 25, 2011

Kehidupan dunia yang dilalaikan.

Jumaat 25 November 2011/ 29 Zulhijjah 1432.


Untuk menjadi renungan pada pagi jumaat hari ini.

(Surah Al-Hadid, Ayat 20.)


Fiman Allah yang bermaksud:

"Ketahuilah bahawa (yang dikatakan) kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah

(bawaan hidup yang berupa semata-mata) permainan dan hiburan (yang

melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup yang

bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan dan

bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak

pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah seperti hujan yang

(menumbuhkan tanaman yang menghijau subur) menjadikan penanamnya suka

dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanaman itu bergerak segar

(ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatnya berupa kuning

Akhirnya ia menjadi hancur bersepai dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di

akhirat ada azab yang berat (di sediakan bagi golongan yang hanya

mengutamakan kehidupan dunia itu) dan (ada pula) keampunan besar serta

keredaan dari Allah (disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat)

dan (ingatlah, bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi

orang-orang yang terpedaya. (20)

No comments: